wat heerst er nu geeft een helder overzicht van het aantal Adenovirus meldingen en andere griep- en ziektemeldingen in Nederland. Heerst er bijvoorbeeld griep of corona? Op deze website hebben we het voor je in overzichtelijke tabellen en grafieken weergegeven.

Heerst er nu Adenovirus?

Onderstaande tabel geeft het aantal Adenovirus meldingen weer van de afgelopen week en de drie weken daarvoor.

Afgelopen week Twee weken geleden Drie weken geleden Vier weken geleden
32 40 42 48
30-mei-2024

Heerst er nu Adenovirus?

Onderstaande tabel geeft het aantal Adenovirus meldingen weer van de afgelopen week en de drie weken daarvoor.

Week Meldingen
Afgelopen week 32
Twee weken geleden 40
Drie weken geleden 42
Vier weken geleden 48
30-mei-2024
Betreft het aantal Adenovirus meldingen van de week bij patiënten zoals werd vastgesteld door deelnemende leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. Bron: RIVM

Hoeveel Adenovirus meldingen zijn er nu?

Onderstaande grafiek geeft het totaal aantal Adenovirus meldingen per week weer van de afgelopen week tot en met 21 weken geleden. Uit de grafiek blijkt of het aantal Adenovirus meldingen stijgt of daalt.

Wat is het Adenovirus?

Er bestaan meer dan 60 typen adenovirussen die ziekte kunnen veroorzaken bij mensen. Adenovirussen kunnen een groot aantal verschillende ziektebeelden veroorzaken, dit komt omdat het weefsel (bijv. in luchtweg of darmen) waar het virus kan binnendringen en infectie veroorzaakt verschilt per type adenovirus. Daarnaast speelt leeftijd en immuunstatus een rol in het ziektebeeld.

Oorzaak Adenovirusinfectie

Adenovirusinfecties worden veroorzaakt door verschillende typen adenovirussen. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Adenovirusinfecties kunnen verschillende symptomen veroorzaken, voornamelijk bij jonge kinderen.

Wat zijn symptomen van een adenovirusinfectie?

Ongeveer de helft van de adenovirusinfecties verloopt zonder symptomen. Het ziektebeeld is meestal mild. De meest voorkomende ziekteverschijnselen zijn luchtwegklachten, darmklachten en oogontsteking; deze klachten kunnen ook in combinatie voorkomen. De periode van besmetting tot het ontstaan van de eerste klachten varieert van 2 tot 14 dagen, afhankelijk van het ziektebeeld. Voor luchtweginfecties is dat veelal 5-6 dagen, darminfecties 7-8 dagen en oogontsteking 8-10 dagen.

Bij baby’s en kinderen verloopt de infectie vaak mild en zijn de meest voorkomende klachten luchtweginfecties, keelontsteking, oogontsteking, koorts en diarree. Bij volwassenen kunnen adenovirusinfecties onder andere ontsteking van het hoornvlies van het oog en longontsteking veroorzaken. In personen met een verminderde werking van het immuunsysteem kan infectie ernstige klachten veroorzaken zoals longontsteking, leverontsteking, blaasontsteking, nierfalen en in zeldzame gevallen hersen(vlies)ontsteking.

Meestal verdwijnen de klachten na een aantal dagen zonder specifieke behandeling. De duur van de klachten verschilt per type ziektebeeld en varieert van 2-5 dagen voor luchtwegklachten, 8-12 dagen bij darmklachten en 7-15 dagen bij oogontsteking. Bij ernstige gevallen wordt soms antivirale medicatie toegediend.

Besmetting met adenovirusinfectie

Adenovirussen komen regelmatig voor in de mond- en keelholte en in de darmen, zonder ziekteverschijnselen te veroorzaken. Besmetting kan plaatsvinden door contact met speeksel, bijvoorbeeld door het inademen van druppeltjes (die vrijkomen bij niezen en hoesten) waarin het virus aanwezig is. Ook kan besmetting plaatsvinden via contact met ontlasting (door onvoldoende toilethygiëne) of de inname van besmet voedsel of water. In personen met  een sterk verminderde afweer kan het virus weer actief worden en ziekte veroorzaken nadat het al een tijd in het lichaam aanwezig was zonder klachten te geven (reactivatie).

Vaccin tegen adenovirusinfectie

In Nederland is er geen vaccin tegen adenovirusinfecties beschikbaar.

 

Adenovirus
Ik heb Adenovirus

Mei 2024