wat heerst er nu geeft een helder overzicht van het aantal hMPV virus meldingen en andere griep- en ziektemeldingen in Nederland. Heerst er bijvoorbeeld griep of chlamydia? Op deze website hebben we het voor je in overzichtelijke tabellen en grafieken weergegeven.

Heerst er nu hMPV virus?

Onderstaande tabel geeft het aantal hMPV virus meldingen weer van de afgelopen week en de drie weken daarvoor.

Afgelopen week Twee weken geleden Drie weken geleden Vier weken geleden
25 63 58 77
30-mei-2024

Heerst er nu hMPV virus?

Onderstaande tabel geeft het aantal hMPV virus meldingen weer van de afgelopen week en de drie weken daarvoor.

Week Meldingen
Afgelopen week 25
Twee weken geleden 63
Drie weken geleden 58
Vier weken geleden 77
30-mei-2024
Betreft het aantal hMPV virus meldingen van de week bij patiënten zoals werd vastgesteld door deelnemende leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. Bron: RIVM

Hoeveel hMPV virus meldingen zijn er nu?

Onderstaande grafiek geeft het totaal aantal hMPV virus meldingen per week weer van de afgelopen week tot en met 21 weken geleden. Uit de grafiek blijkt of het aantal hMPV virus meldingen stijgt of daalt.

Wat is hMPV?

Het humaan metapneumovirus behoort net als het RSV en parainfluenzavirussen tot de familie van de paramyxoviridae. Het werd pas in 2001 ontdekt maar bestaat al veel langer bij de mens. Het is na het RSV de belangrijkste verwekker van acute onderste luchtweginfecties bij kinderen. Vooral bij kinderen < 2 jaar kan het ernstige infecties veroorzaken. Infecties bij volwassenen verlopen vaak mild tenzij er sprake is van een chronische onderliggende ziekte (o.a. astma en COPD) of immuno suppressie.

Is hMPV besmettelijk?

Overdracht van het virus gebeurt van mens tot mens via direct contact met besmette speekseldruppeltjes die via hoesten, niezen of praten verspreid worden. Het virus kan ook verspreid worden via de handen.

hMPV symptomen

De klachten zijn vergelijkbaar met die veroorzaakt door andere verkoudheidsvirussen of door de griep. Ze kunnen variëren van een milde bovenste luchtweginfectie (hoesten, neusloop of een verstopte neus, keelpijn, koorts…) tot een ernstiger onderste luchtweginfectie die gepaard kan gaan met bronchiolitis en/of een longontsteking (pneumonie), en met hoge koorts, ademhalingsproblemen (piepen, kortademigheid…), spierpijn en algemene malaise (met braken, diarree…).

De meest voorkomende complicaties van een HMPV-infectie zijn:

 • bronchiolitis: een ontsteking van de onderste luchtwegen die vooral bij heel jonge kinderen ernstig kan verlopen
 • longontsteking (pneumonie)
 • middenoorontsteking (otitis media)
 • een opstoot van astma of COPD

Risicogroepen hMPV

Bij gezonde jongeren en volwassenen verloopt de ziekte meestal mild en zijn de klachten vaak heel beperkt, vergelijkbaar met een gewone verkoudheid. Bij jonge kinderen, ouderen, chronisch zieken en mensen met een verminderde weerstand kan men een ernstiger verloop verwachten.

 • Kinderen: Bij jonge kinderen (-1 jaar), prematuurtjes en bij kinderen met een onderliggende aandoening (zoals astma, aangeboren long- of hartafwijkingen of kanker) kan de ziekte veel ernstiger verlopen en is dikwijls zelfs een opname in het ziekenhuis nodig omwille van acute ademhalingsproblemen.
 • Ouderen: Bij veel ouderen (boven 65 jaar) gaat een HMPV-infectie gepaard met een longontsteking of bronchitis, en is het een belangrijke reden voor een ziekenhuisopname. Alhoewel precieze cijfers ontbreken, is het bij kwetsbare ouderen ook een belangrijke oorzaak van voortijdig overlijden.
 • Chronisch zieken: Bij mensen met een chronische longaandoening (zoals astma, COPD) kan HMPV een acute opstoot van de ziekte veroorzaken. Bij hartpatiënten kan een HMPV-infectie leiden tot congestief hartfalen.
 • Immuungedeprimeerden: Bij mensen met een verminderde weerstand (zoals hiv-patiënten, kankerpatiënten, mensen bij wie de milt werd verwijderd of die een transplantatie ondergingen) kan HMPV ernstige luchtweginfecties veroorzaken die een langdurige ziekenhuisopname vereisen en die zelfs fataal kunnen aflopen.

Wie kan hMPV krijgen?

Naar schatting vijf tot vijftien procent van alle luchtweginfecties worden veroorzaakt door hMPV. Dit virus kan ernstige luchtweginfecties veroorzaken, vooral bij jonge kinderen, vooral in de leeftijdsgroep van 6 maanden tot 2 jaar, en bij mensen met een verminderde immuniteit zoals ouderen, chronisch zieken (bijvoorbeeld mensen met astma of COPD), kankerpatiënten, mensen bij wie de milt is verwijderd of na een transplantatie, enzovoorts.

Het is na het respitatoir syncytiaal virus (RSV) de belangrijkste virale verwekker van acute onderste luchtweginfecties bij kinderen. Tegen de leeftijd van 5 jaar hebben nagenoeg alle kinderen een infectie met hMPV doorgemaakt. Maar ook jongeren en volwassenen kunnen door het virus worden besmet, zelfs indien ze als kind besmet werden. Dat men meerdere keren besmet kan worden heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat men na een infectie geen of onvoldoende immuniteit opbouwt en omdat er meerdere types of stammen van hMPV bestaan.

Hoe kan je HMPV voorkomen?

Er bestaat nog geen vaccin tegen HMPV. Om een HMPV-infectie te voorkomen gelden dezelfde maatregelen als voor griep of verkoudheid:

 • Nies of hoest niet in de richting van een ander.
 • Hou een hand of nog beter een (papieren) zakdoek voor de mond bij niezen of hoesten.
 • Gebruik bij voorkeur papieren zakdoeken en gooi die meteen na gebruik weg in een afsluitbare afvalbak.
 • Was of ontsmet de handen regelmatig na niezen, hoesten of snuiten.
 • Vermijd contact met mensen die verkouden zijn.

Behandeling hMPV

Zoals elke virusinfectie geneest deze infectie meestal vanzelf na enkele dagen tot weken. Meestal is geen specifieke behandeling nodig en moeten alleen de symptomen (vooral de koorts) worden behandeld. Bij jonge kinderen (-1 jaar), prematuurtjes en bij kinderen met een onderliggende aandoening (zoals astma, aangeboren long- of hartafwijkingen of kanker), raadpleeg je best een arts wanneer de eerste symptomen opduiken. Ook ouderen met koorts en mensen met een long- of hartaandoening, raadplegen best hun arts.

Wanneer het kind grote moeilijkheden ondervindt om te ademen of te eten, moet het worden opgenomen in het ziekenhuis omdat er dan hypoxemie (een verminderd zuurstofgehalte in het bloed) en/of dehydratatie dreigt. In het ziekenhuis kan het kind opgevolgd worden om zo nodig zuurstof te krijgen en te voeden met behulp van een sonde tussen neus en maag. Soms is kunstmatige ademhaling nodig.

Geneesmiddelen:

 • De huidige virusremmers, die gebruikt worden tegen het RSV, hebben nauwelijks een effect op HMPV.
 • Antibiotica hebben geen enkele zin omdat ze alleen werken tegen bacteriën en niet tegen virussen.
 • Eventueel kan de arts een luchtwegverwijdend middel (bronchodilator) voorschrijven.
 • Geef nooit hoestsiroop aan kinderen.
hMPV virus
Ik heb hMPV

Mei 2024