Niet alleen in Nederland heerst(e) mpox. In Congo is dit jaar een nieuwe variant ontdekt van deze zeer besmettelijke ziekte die daar vooral onder sex-medewerkers voorkomt . Behoor jij tot de risicogroep? Wil jij weten hoe het zit? Lees dan snel door: nieuwe mpox variant Congo.

Op deze pagina lees je meer over veelvoorkomende virussen en bacteriën, hoe je ze oploopt en wat je ertegen kan doen.

Hieronder bespreken we de recente ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe mpox variant in Congo.

Nieuwe mpox variant Congo

Congo staat voor uitdagingen bij het beheersen van zijn grootste mpox-uitbraak tot nu toe. Wetenschappers waarschuwen dat een nieuwe stam van de ziekte die is geïdentificeerd in een mijnstad mogelijk gemakkelijker onder mensen kan worden verspreid.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft Congo sinds januari meer dan 4.500 vermoedelijke mpox-gevallen en bijna 300 doden gemeld, een significante stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In reactie daarop heeft Congo de uitbraak uitgeroepen tot een landelijke noodsituatie.

Nieuwe mpox variant Congo: mpox mutatie

Een studie van patiënten die tussen oktober en januari in Kamituga, Oost-Congo, waren opgenomen, toont aan dat de recente genetische mutaties van het mpox virus het gevolg zijn van de voortdurende overdracht onder mensen. De stad heeft weinig contact met wilde dieren die van nature de ziekte dragen.

De meeste patiënten hebben mildere laesies op hun geslachtsdelen, wat de diagnose bemoeilijkt. In eerdere Afrikaanse uitbraken werden laesies voornamelijk waargenomen op de borst, handen en voeten. De nieuwe vorm lijkt een lagere sterftecijfer te hebben.

In een recent rapport over de wereldwijde mpox-situatie suggereerde de WHO dat de nieuwe variant van mpox mogelijk een nieuwe teststrategie vereist om de mutaties op te sporen.

Mpox sekswerkers

Aangezien minder dan de helft van de mensen in Congo met mpox wordt getest, is het risico dat er veel stille overdracht van de ziekte plaatsvindt en dat niemand het zal weten.

De meeste infecties vonden plaats via seksueel contact, en ongeveer een derde van de mpox-gevallen is gevonden bij sekswerkers. De wereldwijde mpox-noodsituatie van 2022 leidde ertoe dat wetenschappers erkenden dat de ziekte zich via seksueel contact verspreidde, voornamelijk onder homoseksuele of biseksuele mannen.

Mpox sterftecijfer 10%

In november bevestigde de WHO voor het eerst seksuele overdracht van mpox in Congo. Er zijn twee typen van mpox, dat verwant is aan pokken en endemisch is in centraal en westelijk Afrika. Type 1 is ernstiger, met een sterftecijfer tot 10%, terwijl type 2 verantwoordelijk was voor de uitbraak van 2022, met een overlevingspercentage van meer dan 99%.

In Congo is een nieuwe vorm van type 1 geïdentificeerd die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor meer dan 240 gevallen en minstens drie doden in Kamituga, een gebied met een aanzienlijke transiënte bevolking die door heel Afrika en daarbuiten reist.

Er is bezorgdheid over de nieuwe mutaties, die zouden kunnen duiden op aanpassing van het virus om zich effectiever onder mensen te verspreiden, wat mogelijk tot aanzienlijke uitbraken leidt.

Mpox vaccins

Terwijl mpox-epidemieën in Nederland en andere westerse landen zijn bedwongen met vaccins en behandelingen, zijn deze middelen in Congo schaars. Congo’s minister van volksgezondheid heeft het gebruik van vaccins in hoogrisicoprovincies goedgekeurd. Besprekingen met donorlanden, zoals Japan, zijn aan de gang om de benodigde vaccins te verkrijgen.

Op RIVM lees je meer over feiten en cijfers van mpox.

— Nieuwe mpox variant Congo — mpox — Nieuwe mpox variant Congo mutatie —

Bron: AP News

 Nieuwe mpox variant Congo