In een eerder bericht bespraken we de nieuwe Mpox variant in Congo. Deze nieuwe Mpox variant is besmettelijker en dan de bestaande varianten. Inmiddels is meer duidelijk over deze nieuwe variant en is de vrees dat het virus overslaat naar andere landen, zoals dat ook in 2022 in Nederland gebeurde. Tijd voor een update dus.

Op deze pagina lees je meer over veelvoorkomende virussen en bacteriƫn, hoe je ze oploopt en wat je ertegen kan doen.

Hieronder geven we een update over de nieuwe Mpox variant in Congo.

Nieuwe Mpox-variant in Congo baart zorgen bij gezondheidsexperts

Snelle verspreiding langs oostgrens Congo alarmeert officials

Een nieuwe variant van het Mpox-virus verspreidt zich snel langs de oostgrens van de Democratische Republiek Congo. Gezondheidsexperts noemen dit “ongelooflijk zorgwekkend”. Het virus kan ernstig huidletsel veroorzaken en is potentieel dodelijk.

Seksuele en huid-op-huidoverdracht

De huidige uitbraak wordt vooral seksueel overgedragen, maar er zijn aanwijzingen dat deze variant ook via nauw huid-op-huidcontact kan worden doorgegeven. Wereldwijde gezondheidsexperts waarschuwen voor het risico op grensoverschrijdende en internationale verspreiding, zoals dat ook in 2022 gebeurde.

Beperkte toegang tot vaccins in Congo

In 2022 werd een wereldwijde Mpox-epidemie onder controle gebracht door risicogroepen te vaccineren. In Congo is de toegang tot vaccins en behandelingen echter beperkt. Lokale gezondheidsautoriteiten vrezen dat het virus andere landen kan bereiken.

Stijgende gevallen en dodelijke slachtoffers

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er dit jaar in Congo al bijna 8.000 gevallen geweest, waaronder 384 sterfgevallen. Bijna de helft hiervan betrof kinderen onder de 15 jaar.

Nieuwe Mpox variant mogelijk gevaarlijker

Wetenschappers vrezen dat deze nieuwe variant zich gemakkelijker verspreidt, ernstigere ziektes veroorzaakt en meer sterfgevallen veroorzaakt bij zowel kinderen als volwassenen. Er is ook bezorgdheid over het risico op asymptomatische verspreiding.

Oproep tot actie

Afrikaanse onderzoekers roepen op tot dringende actie om het onderzoek naar het Mpox-virus te verbeteren en de distributie van vaccins te versnellen. De WHO noemt de aanhoudende ontwikkeling van de Mpox-uitbraak in Congo “zorgwekkend” en wijst op het gebrek aan publiek bewustzijn, behandelkits en vaccins.

Op RIVM lees je meer over feiten en cijfers van mpox.

— Nieuwe Mpox variant — Mpox — Nieuwe Mpox variant Congo — Apenpokken — Apenpokken virus —

Bron: BBC

Nieuwe Mpox variant