Het aantal mensen met een soa in Europa neemt toe volgens recente rapporten van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Gonorroe steeg met 48%, syfilis met 34%, en chlamydia met 16% in een jaar tijd. De ECDC benadrukt de zorgwekkende trend en adviseert preventieve maatregelen zoals het gebruik van voorbehoedsmiddelen en regelmatige testen.
In 2022 registreerden 30 landen, waaronder EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, meer dan 70.000 gevallen van gonorroe, 216.000 gevallen van chlamydia en ruim 35.000 gevallen van syfilis. Nederland zag ook een stijging: gonorroe steeg van 6400 gevallen in 2018 naar 10.600 in 2022, chlamydia van bijna 19.000 naar bijna 25.000 en syfilis van ruim 1300 naar bijna 2000 gevallen.

“Testen, behandelen en preventie zijn cruciaal”, zegt ECDC-directeur Andrea Ammon. “We moeten seksuele gezondheidseducatie prioriteren, toegang tot testen en behandeling verbeteren, en het stigma rond soa’s bestrijden.”

Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek onder 10.000 jongeren (13-25 jaar) door Rutgers en Soa Aids Nederland dat het gebruik van anticonceptie afneemt. In 2023 gebruikte één op de vijf jongeren geen anticonceptie, tegenover één op de tien in 2017.

Uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland blijkt dat het aantal soa’s onder 13-25-jarigen niet toeneemt. Mogelijk verspreiden soa’s zich minder snel doordat het aantal sekspartners onder jongeren is afgenomen. Bovendien geven niet alle soa’s altijd symptomen, waardoor het werkelijke aantal mogelijk hoger ligt.