Alzheimer is een veelvoorkomende ziekte die onze samenleving treft. Hoewel er vragen zijn over de optimale gebruiksmethoden en bijwerkingen, biedt een nieuw medicijn hoop op een effectievere behandeling van milde dementie door Alzheimer.

Het middel Donanemab zou het tweede Alzheimer-medicijn kunnen worden dat wordt goedgekeurd voor gebruik op de Amerikaanse markt.

Op deze pagina lees je meer over veelvoorkomende virussen en bacteriën, hoe je ze oploopt en wat je ertegen kan doen.

Hieronder bespreken we het nieuwe Alzheimer-medicijn Donanemab dat onlangs een positief advies heeft gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Alzheimer-medicijn van Eli Lilly Krijgt Steun van FDA

Een Alzheimer-medicijn van Eli Lilly heeft onlangs de steun gekregen van federale gezondheidsadviseurs in Amerika. Deze goedkeuring maakt de weg vrij voor de verwachte goedkeuring van de behandeling voor mensen met milde dementie veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer.

Advies van de Food and Drug Administration

Adviseurs van de Food and Drug Administration (FDA) waren unaniem van mening dat de voordelen van het medicijn zwaarder wegen dan de risico’s, waaronder bijwerkingen zoals zwelling van de hersenen en bloedingen die nauwlettend moeten worden gevolgd.

FDA’s Onverwachte Vertraging

Hoewel algemeen werd verwacht dat de FDA het medicijn in maart zou goedkeuren, besloot het bureau in plaats daarvan om zijn panel van neurologie-experts de gegevens van Eli Lilly publiekelijk te laten beoordelen.

Mogelijke Goedkeuring Later Dit Jaar

De FDA zal later dit jaar de definitieve beslissing nemen over de goedkeuring. Als het bureau de aanbeveling van het panel volgt, zou Donanemab het tweede Alzheimer-medicijn zijn dat in de VS is goedgekeurd en waarvan is aangetoond dat het de cognitieve achteruitgang en geheugenproblemen door de ziekte van Alzheimer vertraagt.

Vorig jaar keurde de FDA een vergelijkbaar medicijn, Leqembi, van de Japanse medicijnfabrikant Eisai goed.

Effectiviteit en Behandelingsmethoden Alzheimer-medicijn

De waargenomen vertraging van beide medicijnen bedraagt enkele maanden. Deskundigen zijn het echter niet eens over de vraag of patiënten of hun dierbaren het verschil zullen opmerken.

Lilly’s methode van maandelijkse behandeling riep vragen op bij FDA-recensenten. Patiënten in het onderzoek van het bedrijf werden gegroepeerd op basis van hun niveaus van het herseneiwit tau, dat de ernst van cognitieve problemen voorspelt. Dit leidde ertoe dat de FDA zich afvroeg of patiënten mogelijk via hersenscans op tau moeten worden gescreend voordat ze het medicijn krijgen.

De meeste panelleden waren echter van mening dat er voldoende bewijs was van de voordelen van het medicijn om het breed voor te schrijven, zonder screening op het eiwit.

Resultaten Alzheimer-medicijn

De resultaten van Eli Lilly weerspiegelden die van Leqembi, waarbij beide medicijnen een bescheiden vertraging vertonen van cognitieve problemen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium. Een onderzoek onder 1.700 patiënten van Eli Lilly toonde aan dat patiënten die maandelijkse IV-infusies van het medicijn kregen, ongeveer 35% langzamer achteruit gingen dan degenen die een placebo kregen.

Behandeling Stopzetten bij Laag Amyloïdegehalte

Eli Lilly onderzocht ook hoe patiënten konden stoppen met de behandeling als ze een zeer laag amyloïdegehalte bereikten, een plakkerige hersenplak die bijdraagt aan de ziekte van Alzheimer.

Wetenschappers van Eli Lilly suggereerden dat het stoppen van de behandeling een belangrijk voordeel is van het medicijn, wat bijwerkingen en kosten zou kunnen verminderen. FDA-personeel merkte echter op dat Eli Lilly weinig gegevens verstrekte over het optimale tijdstip om te stoppen of hoe snel patiënten de behandeling opnieuw moeten starten.

Veiligheidsproblemen en Bijwerkingen Alzheimer-medicijn

Het belangrijkste veiligheidsprobleem bij Donanemab was het opzwellen en bloeden van de hersenen, een probleem dat voorkomt bij alle op amyloïd gerichte medicijnen.

De meeste gevallen die in Eli Lilly’s proces werden geïdentificeerd, waren mild. Drie sterfgevallen in de Donanemab-studie hielden volgens de FDA verband met het medicijn, allemaal door zwelling of bloeding van de hersenen. Eén van de sterfgevallen werd veroorzaakt door een beroerte, een levensbedreigende complicatie die vaker voorkomt bij Alzheimerpatiënten.

Panelbesluit over Risico’s en Behandeling

Het panel van de FDA was het erover eens dat deze risico’s kunnen worden beheerd door waarschuwingslabels en voorlichting voor artsen, evenals door medische scans om patiënten met een groter risico op een beroerte te identificeren.

De mogelijkheid om de doses (tijdelijk) te stoppen is veelbelovend. Het zou een enorme kostenbesparin voor de samenleving betekenen omdat de behandelingen en surveillance duur zijn.

De steun van federale gezondheidsadviseurs voor Donanemab markeert een belangrijke stap in de strijd tegen Alzheimer. Hoewel er nog vragen blijven over de optimale gebruiksmethoden en bijwerkingen, biedt het medicijn hoop op een effectievere behandeling van milde dementie door Alzheimer.

Voor meer informatie over behandelingen voor Alzheimer, bezoek de website van de Alzheimer Nederland.

Bron: AP News.

— Alzheimer-medicijn — Alzheimer — Donanemab — Eli Lilly — Leqembi —

Alzheimer-medicijn