Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad bij kinderen. BOinK doet een oproep aan kinderopvangverblijven: weiger kinderen die niet zijn ingeënt.

In Den Haag is de vaccinatiegraad nog nooit zo laag is geweest. Daar wordt voor het eerst in geen enkele wijk nog de minimaal nodige vaccinatiegraad van 90 procent gehaald, blijkt uit de wijkcijfers van GGD Haaglanden. Maar de dalende trend is ook in andere steden te zien.

Er zijn vooral zorgen om kinderen in de opvang die op basis van hun leeftijd of vanwege medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden. “Op het moment dat er veel ongevaccineerde kinderen op een kinderdagverblijf zijn, kun je de veiligheid van alle kinderen niet garanderen. En dat is wel een eis aan de kinderopvang.”

Sinds 2015 daalt het percentage kinderen dat de basisvaccinaties tegen infectieziekten heeft. Afgelopen juni daalde de landelijke vaccinatiegraad onder de jongste leeftijdsgroep, baby’s en peuters tot 2 jaar, voor het eerst in tientallen jaren tot onder de 90 procent.

Een aantal kinderopvangverblijven in Nederland weigert ongevaccineerde kinderen al. Het is op dit moment onduidelijk of een kinderopvang ongevaccineerde kinderen mag weigeren. Het Ministerie van Volksgezondheid zegt niet van plan te zijn om in de wet vast te leggen dat niet-ingeënte kinderen geweigerd kunnen worden.