Sinds 1996 is kinkhoest vaker voorgekomen in Nederland, ook onder volwassenen. Elke 2 tot 4 jaar is er een piek in de meldingen. Heb jij nu kinkhoest? Heerst er nu kinkhoest? Op deze pagina lees je meer over kinkhoest.

Kinkhoest meldingen piek

Er zijn in de eerste helft van april 1800 nieuwe gevallen van kinkhoest gemeld, waarbij vijftig baby’s zijn getroffen. Ook is het overlijden gemeld van een persoon boven de 80 jaar met kinkhoest.

De meerderheid van de gevallen deed zich al voor in maart, maar pas in april zochten mensen medische hulp. Hierdoor is het onduidelijk of het aantal kinkhoestgevallen nog verder zal stijgen.

Baby’s overleden door kinkhoest

Het RIVM meldt dat de huidige aantallen uitzonderlijk hoog zijn in vergelijking met voorgaande jaren, zelfs in vergelijking met pre-coronapandemie-jaren.

Het totale aantal meldingen van kinkhoest dit jaar staat op 5303, inclusief 276 baby’s. Bijna de helft van de baby’s moest worden opgenomen in het ziekenhuis en vier van hen zijn overleden als gevolg van de ziekte.

In heel 2023 ontving het RIVM 2842 meldingen van kinkhoest.

Is kinkhoest besmettelijk?

Kinkhoest is extreem besmettelijk en vormt vooral een risico voor baby’s. Het hoesten kan leiden tot een gebrek aan zuurstof, wat kan leiden tot hersenbeschadiging.

Het RIVM merkt op dat er elke twee tot vier jaar een piek is in het aantal kinkhoestmeldingen, vergelijkbaar met wat werd gezien in 2012.

Kinkhoest en corona

Het RIVM gelooft dat de maatregelen tegen het coronavirus hebben geholpen bij het beperken van de verspreiding van kinkhoest, wat resulteerde in verminderde immuniteit onder de bevolking. Dit kan hebben bijdragen aan de huidige stijging van het aantal meldingen.

Kinkhoest vaccinatie

Een andere factor is de dalende vaccinatiegraad. Het niet volledig vaccineren van kinderen verhoogt het risico op uitbraken. Gezondheidsdiensten maken zich hierover zorgen, sommige ouders kennelijk niet.

Nivel

Het Nivel merkt in haar rapport op:

  • In de afgelopen periode bezochten meer mensen de huisarts vanwege kinkhoest dan in voorgaande jaren, zelfs vóór de coronapandemie. Echter, sinds week 14 (1-7 april) is er een neerwaartse trend zichtbaar.
  • Huisartsen rapporteren vooral een toename van kinkhoestgevallen bij kinderen. In week 15 daalde het aantal jonge kinderen (0-4 jaar) met kinkhoest van 31 naar 15 per 100.000.
  • Het aantal patiënten in de leeftijdsgroep 5-14 jaar steeg licht van 16 naar 17 per 100.000 in week 15.

— Kinkhoest meldingen piek —

Bron: RIVM en Nivel

Kinkhoest meldingen piek