Er is mazelen in Gelderland geconstateerd. De mazelenbesmetting is vastgesteld bij een volwassene, en de GGD heeft maatregelen genomen om een uitbraak te voorkomen.

Op deze pagina lees je meer over mazelen, hoe je de mazelen oploopt en wat je ertegen kan doen. Hieronder bespreken we de recente uitbraak van mazelen in Gelderland, de genomen maatregelen en hoe je mazelen kan voorkomen.

Mazelen in Gelderland

Afgelopen weekend is bij een meerderjarige inwoner van de regio Noord- en Oost-Gelderland mazelen vastgesteld. De GGD heeft direct contact opgenomen met de familie en andere nauwe contacten om hen te informeren over de noodzakelijke maatregelen.

Start Bron- en Contactonderzoek

Na de melding is de GGD onmiddellijk gestart met een bron- en contactonderzoek, dat voornamelijk plaatsvindt in de gemeente Oude IJsselstreek. Er is momenteel geen sprake van een uitbraak en er zijn vooralsnog geen andere bevestigde gevallen van mazelen in de regio.

Preventieve Maatregelen bij Mazelenbesmetting

Bij een mazelenbesmetting informeert de GGD de familie en risicocontacten over leefregels om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen omvatten thuisisolatie en het vermijden van contact met jonge baby’s, zwangere vrouwen en mensen met een ernstig verminderde weerstand tijdens de besmettelijke periode.

Vaccinatie tegen Mazelen

Contacten die niet beschermd zijn tegen mazelen krijgen de mogelijkheid zich alsnog te laten vaccineren. Bij een eventuele nieuwe besmetting wordt maatwerkadvies gegeven aan de betrokkenen. De GGD vraagt mensen alert te zijn op klachten die horen bij mazelen en contact op te nemen met de gezondheidsdienst bij vragen.

Wat is Mazelen?

Mazelen is een zeer besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte begint met koorts, hangerigheid, verkoudheid en hoesten. Na 3 tot 7 dagen verschijnen er rode vlekjes op de huid, eerst achter de oren en vervolgens over het hele lichaam. Kinderen met mazelen kunnen ook oorontsteking of longontsteking krijgen.

In april 2023 overleed een meisje aan de complicaties van mazelen in het Radboud UMC in Nijmegen.

Bescherming tegen Mazelen

Bijna alle volwassenen geboren voor 1965 hebben mazelen doorgemaakt en zijn daardoor beschermd. Sinds 1976 worden mazelenvaccinaties aangeboden aan alle kinderen. Volwassenen geboren tussen 1965 en 1975 zijn beschermd als zij mazelen hebben gehad of gevaccineerd zijn buiten het Rijksvaccinatieprogramma om.

Mazelenvaccinatie voor Volwassenen

Volwassenen die niet gevaccineerd zijn, kunnen alsnog de mazelenvaccinatie krijgen. Dit is vooral relevant voor degenen die als kind geen BMR-vaccinatie hebben gehad of nooit mazelen hebben doorgemaakt. Deze vaccinatie is beschikbaar tegen kosten. Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM.

Mazelenvaccinatie voor Kinderen

De dalende vaccinatiegraad verhoogt het risico op verspreiding van het mazelenvirus. Kinderen worden gevaccineerd op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar via het Rijksvaccinatieprogramma. De BMR-vaccinatie beschermt tegen bof, mazelen en rode hond. Kinderen die vaccinatiemomenten hebben gemist, wordt geadviseerd alsnog een vaccinatie te nemen.

De vaccinatieronde voor 9-jarigen start in september.

Eerdere Mazelen Uitbraken 2024

Dit voorjaar werden meer dan zestig gevallen van mazelen gemeld onder arbeidsmigranten in Limburg. Ook in de regio Eindhoven werden mensen ziek. Naar aanleiding van deze uitbraken stelde het RIVM eind maart een Outbreak Management Team (OMT) samen, dat aanvullende maatregelen adviseerde.

Eerder dit jaar werden ook in Oostenrijk en Frankrijk gevallen van de ziekte gemeld.

Historie van Mazelen Uitbraken

Sinds de invoering van de mazelenvaccinatie in Nederland steekt de ziekte ongeveer eens in de tien à vijftien jaar de kop op. De laatste grote uitbraak was in 2013. Het OMT kan moeilijk voorspellen hoe een landelijke uitbraak zich zal ontwikkelen, vooral gezien de dalende vaccinatiegraad in stedelijke gebieden.

Op de website van het RIVM lees je meer over feiten en cijfers van mazelen.

— Mazelen in Gelderland — Mazelen — Mazelen Vaccinatie — Mazelen Besmettelijk — Mazelen in Gelderland Volwassene —

Mazelen in Gelderland