wat heerst er nu geeft een helder overzicht van het aantal Parainfluenza virusmeldingen en andere virus- en ziektemeldingen in Nederland. Heerst er bijvoorbeeld chlamydia of griep? Op deze website hebben we het voor je in overzichtelijke tabellen en grafieken weergegeven.

Heerst er nu Parainfluenza?

Onderstaande tabel geeft het aantal Parainfluenza virusmeldingen weer van de afgelopen week en de drie weken daarvoor.

Afgelopen week Twee weken geleden Drie weken geleden Vier weken geleden
38 81 106 131
30-mei-2024

Heerst er nu Parainfluenza?

Onderstaande tabel geeft het aantal Parainfluenza virusmeldingen weer van de afgelopen week en de drie weken daarvoor.

Week Meldingen
Afgelopen week 38
Twee weken geleden 81
Drie weken geleden 106
Vier weken geleden 131
30-mei-2024
Betreft het aantal Parainfluenza virusmeldingen van de week bij patiënten zoals werd vastgesteld door deelnemende leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. Bron: RIVM

Hoeveel Parainfluenza virusmeldingen zijn er nu?

Onderstaande grafiek geeft het totaal aantal Parainfluenza meldingen per week weer van de afgelopen week tot en met 21 weken geleden. Uit de grafiek blijkt of het aantal Parainfluenza meldingen stijgt of daalt.

Wat is parainfluenza?

Parainfluenza is een virale infectieziekte die vooral jonge kinderen treft. Zowel infecties aan de hogere en lagere luchtwegen kunnen voorkomen. De ziekte veroorzaakt heel vaak klachten die lijken op een verkoudheid, maar in ernstige gevallen komen zware ademhalingsproblemen voor. Je moet er bij deze ziekte voor zorgen dat je voldoende blijft drinken en uitziekt. Verder zet de arts een ondersteunende behandeling in indien nodig.

Wat zijn de symptomen van parainfluenza?

De incubatieperiode (tijd tussen het oplopen van de virale infectie en het verschijnen van de tekenen) bedraagt gemiddeld 2 tot 7 dagen. Zowel de hogere (bovenste) als lagere (onderste) luchtwegen zijn mogelijk aangetast, hetgeen resulteert in tekenen van een verkoudheid, bronchiolitis (ontsteking van de kleine luchtpijpvertakkingen), bronchitis (ontsteking van de luchtpijpvertakkingen), kroep en een longontsteking. De symptomen variëren per patiënt, maar zijn vaak ernstig bij jonge zuigelingen, mensen met een zwak immuunsysteem en ouderen.

Soorten parainfluenza

HPIV staat voor humaan (menselijk) parainfluenzavirus. Er bestaan vier typen:

  • HPIV-1 en HPIV-2 veroorzaken beiden kroep (virale infectie met blaffende hoest bij kinderen). HPIV-1 komt vaak voor bij kinderen. Beide leiden mogelijk tot een bovenste en onderste luchtweginfectie en griepachtige symptomen.
  • HPIV-3 is vaker geassocieerd met bronchiolitis, bronchitis en een longontsteking.
  • HPIV-4 komt minder vaak voor, en veroorzaakt milde tot ernstige luchtwegproblemen. Type 4 is minder virulent (krachtig) dan de andere typen en is alleen gekoppeld aan milde ademhalingsproblemen bij kinderen en volwassenen.

Hoe kan je parainfluenza voorkomen?

Een vaccin is niet voorhanden voor parainfluenza, maar het is wel mogelijk om het risico op parainfluenza te verminderen door:

  • borstvoeding te geven aan zuigelingen (dit bevat beschermende antilichamen tegen de infectieziekte)
  • de ogen, de neus of de mond niet aan te raken
  • nauw contact met zieke patiënten te vermijden
  • vaak de handen te wassen met water en zeep (de handen wassen is vooral van belang in kinderopvangcentra)
Parainfluenza
Ik heb parainfluenza

Mei 2024